Allah Mengampunkan Segala Dosa Kecuali SYIRIK (Baca Untuk Pengetahuan)

Adakah dosa syirik diampunkan Allah

Syirik Kepada Allah


Firman Allah SWT: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa asyirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendakiNya. barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar"

(Surah An Nisa’ : 48)

2. Rasulullah SAW bersabda, "Allah brefirman; "Hai hambaKu, selama engkau menyembahku dan mengharapKu, maka Aku mengampuni apa yang datang daripadamu. Hai hambaku jika kau tidak bersyirik kepadaKu aku akan menemuimu dengan sebanyak itu pengampunan"

(Diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Dzarr)

3. Sabdanya lagi, "Tiada seorang hamba mengucapkan, "Lailaha Illahllhu" lalu mati mengucapkannya melainkan ia masuk syurga"

Bertanya Abu Dzar, "Walaupun berzina dan mencuri?"
Beliau menjawab, "Walaupun berzina dan mencuri"

Persoalan, pertanyaan dan jawapan ini berulang tiga kali antara beliau dan Abu Dzar, yang akhirnya ditambah oleh Rasulullah SAW dengan kata-kata, "Walaupun tidak disukai oleh Abu Dzar, Maka keluarlah Abu Dzar dari tempat Rasulullah SAW sambil mengulang-ulangi kata Rasulullah yang mengenai dirinya. Dan demikian seterusnya tiap kali ia meriwayatkan hadis ini, tidak lupa membubuhinya dengan kata-kata Rasulullah terakhir itu"

4. Diriwayatkan oleh Abu ya’la dari Jabir, nahaw Rasulullah SAW bersabda:
"Pintu maghfirah Allah atas hambanya selalu terbuka selama belum tertutup oleh dinding. Bertanya seorang, apakah dinding itu Ya Rasululah?"

"Iaitu, syirik kepada Allah", jawab beliau.

5. Sabdanya lagi: Barangsiapa mengetahui bahawa Aku berkuasa mengampuni segala dosa, Aku ampunilah dosa-dosa dan tidak peduli selama ia tidak bersyirik kepadaKU."

6. Firman Allah dalam surah Azzumar:53:

"Hai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa dosa semuanya
Sungguh Dialah Yang Maha pengampun lagi Maha penyayang. Seorang lelaki bertanya, "Bagaimana dengan syirik Ya Rasulullah?. Beliau enggan menjawab, hanya membaca ayat 48 tersebut."

Dosa Syirik

Syirik adalah dosa besar yang paling besar. Oleh disebabkan itu, ianya diletakkan sebagai dosa besar yang pertama daripada 76 dosa besar yang dihimpunkan oleh Imam al-Zahabi dalam kitabnya al-Kaba’ir. Maka jelas syirik merupakan perkara yang sangat diharamkan dalam Islam.

Jenis-jenis Syirik Yang Wajib Diketahui

Perbuatan syirik mempunyai berbagai jenis dan tak semuanya mengeluarkan si pelakunya daripada agama Islan dan ada yang tidak. Walau bagaimanapun, kesemuanya tetap dikira sebagai dosa besar malah tahap syirik tidak semuanya sama.

Ada enam jenis syirik yang telah dibahagikan oleh Imam al-Sanusi melalui al-Muqaddimat.

  1. Syirik istiqlal : Menetapkan adanya dua tuhan atau lebih yang berlainan seperti akidah Majusi yang mempercayai adanya Ahura Mazda dan Angra Mainyu.
  2. Syirik tab’id : Menyatukan tuhan daripada beberapa oknum seperti akidah Triniti agama Kristian.
  3. Syirik taqrib : Beribadah kepada sesuatu selain daripada Allah SWT dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
  4. Syirik taqlid : Beribadah kepada Allah kerana mengikut orang lain.
  5. Syirik asbab : Menyandarkan satu kesan terhadap sebab tertentu yang bersifat adat seperti berpegang bahawa manusia kenyang kerana makan, dan bukan Allah SWT yang mengenyangkannya.
  6. Syirik aghrad : Beramal kerana selain daripada Allah SWT.

Untuk nombor 1 sehingga 4, seseorang itu akan dikira sebagai kufur secara jimak dan untuk nombor 6, ianya dikira sebagai maksiat dan tidak kufur secara jimak. Walau bagaimanapun, untuk nombor 5 memerlukan perincian yang mendalam.

Sekiranya ia disandarkan kepada atas sebab-sebab tertentu semata, maka dia dikira sebagai kufur secara jimak. Jika dia menyakini ianya tak memberi sebarang kesan melalui daya yang telah dijadikan oleh Allah SWT kepada makhlukNya, dia dikira fasik dan ahli bid'ah.

Semoga perkongsian dan penjelasan daripada Mufti Wilayah Persekutuan tentang hukum syirik ini akan menjadikan kita lebih berhati-hati dalam apa saja keadaan dan tingkah laku kita agar kita tidak tergolong dalam golongan yang telah mensyirikkan Allah SWT. Amin. Semoga bermanfaat.